week7

วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
ก้อนหิน กับ ดอกไม้
- สติ
- การคิดเชื่อมโยง
- ความสัมพันธ์ของธรรมชาติ
ขั้นนำ:
มีสติ รับรู้ลมหายใจ, Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำดอกไม้และก้อนหินให้นักเรียนดูและตอบคำถามดังนี้ 
-          เห็นดอกไม้ ก้อนหิน  นึกถึงอะไร
-          ถ้าไม่มีดอกไม้ ก้อนหินจะเป็นอย่างไร
-          ดอกไม้กับก้อนหินมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นแต่ละคำถาม
ขั้นจบ : Empower, ขอบคุณธรรมชาติ, ขอบคุณกันและกัน
- ดอกไม้
- ก้อนหิน
- กระดาษ
- ปากกา
อังคาร
ครุ่นคำนึง
- มีสติ  รู้ตัว
- ใคร่ครวญตนเอง
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจบทเพลงภาวนาหมู่บ้าน
ขั้นกิจกรรม:
- นักเรียนเขียนบทความในหัวข้อ  ครุ่นคำนึง สัปดาห์ 7
- นักเรียนแลกเปลี่ยนงานเขียนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- ปากกา
- เพลงภาวนา
พุธ
จดหมายถึงบ้าน
- มีจิตบวก
- เห็นความสำคัญของตนเองและครอบครัว
- เชื่อมโยง
ขั้นนำ:
มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องราวของตนเองกับความสัมพันธ์กับครอบครัว(เรื่องที่ไม่สามารถพูดคุยกันได้)
- ครูให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงที่บ้าน
- นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกัน
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- ปากกา
พฤหัสบดี
ส่งเทียน ขอบคุณ
- ใคร่ครวญกับตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองและสิ่งรอบตัว
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
ครูเล่าเรื่องและส่งเทียนขอบคุณให้กับนักเรียน
นักเรียนขอบคุณสรรพสิ่งที่นึกถึงและส่งเทียนต่อไปจนครบทุกคน
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- เรื่องเล่า
- เทียน
ศุกร์
ถึงเพื่อน
- ใคร่ครวญกับตัวเองเห็นคุณค่าตัวเอง
- สติ

ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนแบ่งครึ่งเป็นตัวเองกับเพื่อน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด
 “สิ่งใดที่เป็นปัญหา ข้อกังวลใจ” ให้เขียนฝั่งตัวเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด
 “ถ้านักเรียนเป็นเพื่อนของคนที่มีปัญหา  จะให้คำแนะนำอย่างไร” ให้เขียนฝั่งตัวเอง
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้สึก
ขั้นจบ :  Empower, ชื่นชม, ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- ปากกา

กิจกรรม :  คลังคำเป้าหมาย : การฟังอย่างมีสติ  สร้างจินตนาการ เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงและคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัว
กระบวนการจัดกิจกรรม
ขั้นนำ
·         นั่งสมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม
·         ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนคนละ 1 คำ
 
·         
ครูให้โจทย์นักเรียนโดยใช้คำถาม พี่ๆม.2เห็นคำๆนี้แล้วนึกถึงอะไรและมีความรู้สึกอย่างไร

 
พี่เอิร์นถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคำว่า "ก้อนหิน"


พี่เอิร์น: ก้อนหิน
นึกถึง: ความแข็งแรง ความอดทน
ความรู้สึก: สักวันหนึ่งอยากจะเป็นเหมือนก้อนหิน ก้อนหินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความแข็งแรงและความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ


พี่ออดี้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคำว่า "ดินดำ"

พี่ออดี้: ดินดำ
นึกถึง: นึกถึงธรรมชาติรอบๆตัว เพราะคิดว่าเราไม่สามารถที่จะพบเจอดินดำได้ในทุกที่
ความรู้สึก: รู้สึกสดชื่นเพราะว่าดินดำเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่จะส่งผลให้ทั้งต้นไม้และใบไม้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

 
พี่ดิวถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคำว่า "น้ำเสีย"


พี่ดิว: น้ำเสีย
นึกถึง: ข่าวที่ดูจากทีวีเมื่อเช้า เป็นข่าวเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำแล้วส่งผลให้ปลาที่อาศัยอยู่ในนั้นตายจำนวนมาก
ความรู้สึก: สงสารปลาและสิ่งมีชีวิตที่ต้องมาเสียชีวิตจากการกระทำที่มักง่ายของมนุษย์

พี่ๆม.2ถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึกให้ครูและเพื่อนฟัง


·         ครูให้พี่ม.2 นำคำที่ได้มาวางไว้ตรงกลางห้อง
·         ครูให้โจทย์โดยให้พี่ม.2 นำคำที่ได้ทั้งหมดมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่มีความหมายร่วมกันพี่ไก่ร้อยเรียงเรื่องราวที่มีความหมายผ่านการแต่งเรื่องสั้น


พี่ตุ๊กตาร้อยเรียงเรื่องราวที่มีความหมายผ่านการแต่งเรื่องสั้น


พี่เร้ดียร์อยเรียงเรื่องราวที่มีความหมายผ่านการแต่งเรื่องสั้น

·         
นักเรียนแลกเปลี่ยนแบ่งปันแชร์เรื่องราวที่มีความหมายและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันพี่ม.2 ส่งมอบพลังความรักให้กันและกัน


พี่ม.2 ขอบคุณกันและกัน


ตัวอย่างชิ้นงาน


 
 

 
 

 
ขั้นจบ
·         ส่งมอบพลังความรักและขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น