week3

วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
ตัวเลขแปลร่าง
- สติ จดจ่อ
- จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

ขั้นนำ :
- กำกับสติ รับรู้ลมหายใจ, Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษที่มีตัวเลขสองตัวให้กับนักเรียน
- นักเรียนต่อเติมตัวเลขของตนเองตามจินตนาการแล้วเวียนใหเพื่อนช่วยเพิ่มเติมจนครบทุกคน
- นักเรียนนำเสนอและเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ/ ปากกา
- เพลงสปา
อังคาร
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
- Body Scan
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
- บรรยากาศรอบๆ
พุธ
ถ้าหากเลือกได้
- การฟัง
- การยอมรับและเคารพในความแตกต่าง
ขั้นนำ :
- กำกับสติ อยู่กับตัวเองรับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องของชายหญิงคู่หนึ่ง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนมุมมอง ถ้าเลือกได้นักเรียนอยากเป็นใคร เพราะอะไร
- นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ : ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เรื่องเล่า
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
บ้านของเรา
- สติ การจดจ่ออยู่กับตัวเอง
- เข้าใจและเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ขั้นนำ :
อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าเรื่องราวบ้านม.2
- นักเรียนกลับมาใคร่ครวญตนเอง 
- นักเรียนเขียนความรู้สึก สิ่งที่อยากขอบคุณและบอกกับบ้านม.2
- นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่า
- เพลงสปา
ศุกร์
บทกวีมีข้อคิด
 การฟังอย่างมีสติ
เห็นความงามของภาษา
ขั้นนำ :
Brain Gym อยู่กับตัวเองรับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูอ่านบทกวี
นักเรียนร่วมกันถอดความจากบทกวี แล้วเลือกคำที่ชอบมา 3  คำ
นักเรียนเขียนว่าเชื่อมโยงกับตนเองอย่างไร
- นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ()
ขั้นจบ :
ขอบคุณกันและกัน
บทกวี
- เพลงสปา


กิจกรรม: บ้านของเรา

เป้าหมาย :  เพื่อฝึก การมีสติ จดจ่อการใคร่ครวญอยู่กับตัวเอง เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กระบวนการดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ
  • ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยแต่ละคนให้อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจของตนเอง      
  
         ขั้นกิจกรรม
  •  ครูมีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านม.2มาเล่าให้นักเรียนฟัง
  • นักเรียนกลับมาใคร่ครวญอยู่กับตัวเอง โดยครูใช้คำถามเป็นการเกริ่นนำว่า พี่ๆมีความรู้สึกเกี่ยวกับบ้านม.2อย่างไร อยากบอกอะไร รู้สึกอย่างไรกับบ้านของเรา
  • ครูแจกกระดาษในขณะที่แจกทุกคนรับไหว้ด้วยความเคารพ นอบน้อม
  • ทุกคนใคร่ครวญอยู่กับตัวเองถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นข้อความหรือภาพวาด ในระหว่างทำกิจกรรมครูชื่นชมให้กำลังใจคนที่ตั้งใจ  •  
นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวให้ครูและเพื่อนฟัง


พี่เดียร์ขอบคุณบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยและที่เรียนรู้ ขอบคุณบ้านที่ทำให้มาเจอเพื่อนๆ (บ้านม.2) ขอบคุณบ้านที่ทำให้เรามาอยู่ด้วยกัน บ้านถ้าเราดูแลดีๆก็จะอยู่กับเรานานๆค่ะ หนูจะดูแลบ้านของเรา

พี่อ้อแอ้: ตั้งแต่ขึ้นมาม.2 ตอนแรกก็ยังไม่คุ้นชินแต่พออยู่นานๆไปก็เกิดความรู้สึกผูกพัน เราได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างกับบ้านหลังนี้ ไม่ว่าจะอยู่ จะกินหรือจะนอน เราก็ทำร่วมกันที่บ้านหลังนี้ บ้านที่มีทั้งความสุข ความทุกข์และความรักจากเพื่อนๆ และคุณครูที่มีความห่วงใยให้กับทุกๆคน

พี่ออดี้: TH (Thank you for everything)

ขั้นจบ
  • นักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง ขอบคุณกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น