week4

วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
มากกว่าที่….เห็น
- มีจินตนาการ
- เห็นความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับจักรวาล
ชื่อกิจกรรม : มากกว่าที่….เห็น
เป้าหมาย
- มีจินตนาการ
- เห็นความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับจักรวาล
ขั้นนำ :
- มีสติ กลับมารับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเปิดภาพบอกเล่าเรื่องราว (ภาพเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจาก ซูมระยะใกล้ และขยายออก)พร้อมใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู้   เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งนั้นเชื่อมโยงตนเองกับจักรวาลอย่างไร
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- ภาพ
- บรรยากาศรอบๆ
อังคาร
กอไผ่มีเรื่องเล่า
- เห็นความสัมพันธ์ของธรรมชาติรอบตัว
- การสังเกต
- สติ
ขั้นนำ :
- กำกับสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนยืนรอบเป็นวงกลมรอบกอไผ่ แล้วค้นหาสิ่งที่เห็น  ความรู้สึก
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมที่ลานข้างๆกอไผ่
- ครูเล่าเรื่องจากกอไผ่
- นักเรียนแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตนเองจากกอไผ่
ขั้นจบ :
- ขอบคุณทุกๆ สรรพสิ่ง
- ธรรมชาติรอบๆ ตัว
- กระดาษสี / ปากกา
- เพลงสปา
พุธ
บอก(ตัว) ต่อ
- การสื่อสาร การฟัง
- สติ
ขั้นนำ :
- กำกับสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนจับคู่ ให้หันหลังเข้าหากัน
- ครูแจกชุดต่อLEGO กำหนดคนหนึ่งเป็นA อีกคนเป็นB
- ครูกำหนดให้A ต่อชิ้นส่วนLEGO ตามใจชอบเมื่อเสร็จ ให้B ต่อตาม โดยA ห้ามนำมาให้B เห็น
ขั้นจบ :
- ขอบคุณกันและกัน
- ชุดต่อLEGO เป็นชุดแบบเดียวกัน
- เพลงสปา

พฤหัสบดี
มุมหนึ่งของบ้าน
- การใคร่ครวญกับตัวเอง การจดจ่อ
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
- Brain Gym กลับมารับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูเล่าภูมิหลังความเป็นมาของบ้าน ม.1
- ให้นักเรียนหยิบสมุดบันทึกความคิดไปนั่งวาดภาพมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน พร้อมเขียนความรู้สึกนึกคิดสะท้อน
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ภาพวาด / สีสอ
- เพลงสปา
ศุกร์
ดนตรีดลใจ
-ใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูแนะนำบทเพลง ฝากโจทย์ให้นักเรียนติดตามเนื้อหาของบทเพลง ทุกท่วงทำนองอย่างใคร่ครวญ
-          ครูให้นักเรียนเสนอความคิดเห็น ความรู้สึก
ขั้นสรุป:ครูช่วยขมวดความเข้าใจ, ขอบคุณกันและกัน
-ภาพประกอบ
- กีตาร์
- เนื้อเพลง

กิจกรรม: กำลังใจ...จากใครน้อ

เป้าหมาย: การฟังอย่างมีสติ ใคร่ครวญอยู่กับตัวเองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงและคุณค่าของสรรพสิ่งรอบตัวกับตัวเอง

กระบวนการจัดกิจกรรม 
ขั้นนำ
  •  รับรู้ลมหายใจของตนเอง

ขั้นกิจกรรม
  • ครูเล่าเรื่องราว “ชีวิตกลางหุบเขาที่ขาดแคลนการศึกษา” ของเด็กหญิงธัญญา จะตีก๋อย เด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีความมุมานะ อดทนต่อสิ่งต่างๆในชีวิต
  • ให้นักเรียนช่วยส่งกำลังใจผ่านการร้อยเรียงเป็นข้อความหรืออาจจะสื่อออกมาเป็นรูปภาพเพื่อส่งกำลังใจให้กับ เด็กหญิงธัญญา จะตีก๋อยด้านซ้ายมือของกระดาษ

 

 


  • ครูใช้คำถามย้อนกลับว่า “แล้วพี่ม.2 ตอนนี้เราได้ทำหน้าที่ทุกๆหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดหรือยัง หน้าที่ของลูกที่ดีของพ่อ-แม่ ลูกศิษย์ที่ดีของครู เพื่อนที่ดีของเพื่อน” นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากบอกกับตัวเองอีกด้านของกระดาษที่รูแจกให้


  • นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวและสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

พี่ไข่มุก: ก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องธัญญาที่ทั้งเก่ง ทั้งขยันและอดทน ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็ขอให้น้องนั้นทำดีต่อไป
 ถึงแม้จะไม่ได้เรียนแต่น้องก็ยังเป็นเด็กดีของพ่อแม่ ยังไงก็สู้ๆต่อไปนะคะ (ถึงน้องธัญญา)
วันนี้ก็อยากจะส่งกำลังใจให้ตัวเอง นอกจากนั้นก็อยากจะบอกว่าหัดความคุมอารมณ์ ความอยากของตัวเองบ้างและมีจุดยืนในการทำกิจกรรมอื่น ไม่ใช่ตามแต่คนอื่น ฝืนตัวเองให้ทำในสิ่งที่ดีบ้างก็ได้ สู้ๆเชื่อว่าทำได้ (ถึงตัวเอง)

พี่อ้อแอ้: สู้...ในวันที่....”ถอย” (ถึงน้องธัญญา)
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ส่วนอดีตที่ไม่ดีก็ลืมมันไป (ถึงตัวเอง)

พี่โอ๊ต: ผมว่าเขามีความสามารถมากกว่าผู้ใหญ่ และผมขอยกคำหนึ่งให้คือ “เล็กพริกขี้หนู”แปลว่าเล็กแต่มีความสามารถ และผมอยากให้เขามีโอกาสที่ดีทางกาศึกษาเหมือนกับเรา มีทั้งเพื่อน พี่น้อง อยากให้เขามีโอกาสเหมือนๆเราครับ (ถึงน้องธัญญา)
ผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ ผมจะตั้งใจเรียนหนังสือและทำให้พ่อแม่ภูมิใจ และสิ่งที่ผมอยากจะขอโทษคือพูดกับครูและพ่อแม่บางทีก็เป็นคำพูดที่แรงไป ผมก็อยากจะขอโทษครับ  (ถึงตัวเอง)


 


 


  

ขั้นจบ
Empower, ขอบคุณกันและกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น